Kontakty Dojazd
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary
Jęczmień ozimy
Owies zwyczajny jary
Pszenica zwyczajna jara
Pszenica zwyczajna ozima
Pszenżyto ozime
Rzepak ozimy
Żyto ozime
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary 2019
Jęczmień ozimy 2019
Owies zwyczajny jary 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto ozime 2019
Rzepik ozimy 2019
Żyto ozime 2019