Kontakty Dojazd
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary 2017
Jęczmień ozimy 2017
Owies zwyczajny jary 2017
Pszenica zwyczajna jara 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Pszenżyto ozime 2017
Rzepak ozimy 2017
Żyto ozime 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary
Jęczmień ozimy
Owies zwyczajny jary
Pszenica zwyczajna jara
Pszenica zwyczajna ozima
Pszenżyto ozime
Żyto ozime